9 Mayıs 2008 Cuma

üç hilalin Anlami

İMAN - AHLAK - ADALET anlamını taşır. ve rivayetlere görede İslamın üç kıtada yayılışını temsil eder. Osmanlı bu bayrağı benimseyip , kullanıp bu üç kıtaya da hükmetmiştir. diğer bir rivayete göre de kutsal olan üç ayları temsil eder.üç hilal şu an M.H.P nin parti bayrağı konumunda. taşıdığı anlam bakımındanbu parti sonradan üç hilali kullanmaya başlamıştır. Başbuğ ALpasLan Türkeş partinin tüzüğünde olsun fikir anlayışında olsun İslamı benimsemiş olup Osmanlının izinden geleneğinden örfünden ayrılmamıştır. ve üç hilalLi bayrağı temsil olarak partisinde kullanmaya başlamıştır.